Späť

Lucia Jakúbková / Vytvorené 25.5.2018 / 4400 pozretí

Ako viesť v účtovníctve náklady, ktoré vznikli pred založením firmy?

Výdavky vzniknuté ešte pred zapísaním spoločnosti do obchodného registra sa dajú v neskoršom účtovníctve uviesť v účtovných súvzťažnostiach. Ako na to?

Mnohí začínajúci podnikatelia nevedia, ako správne zaúčtovať náklady, ktoré im vznikli ešte pred založením s.r.o. a odkladajú splatnosť faktúr na neskôr. Podľa zákona sa v novozaložených obchodných spoločnostiach začína účtovať až dňom ich vzniku, teda dňom zápisu do obchodného registra. Do tej doby všetky záležitosti súvisiace so vznikom spoločnosti vybavujú osoby, ktoré konajú v mene spoločnosti pred jej vznikom. Svoje pohľadávky za vyúčtované zriaďovacie náklady uplatnia voči spoločnosti až po jej vzniku.  

Účtovné súvzťažnosti majú niekoľko položiek, z ktorých vyberáme nasledujúce dve, pod ktoré môžete zahrnúť výdavky na vytvorenie názvu:

  • Vyúčtovanie zriaďovacích výdavkov voči zakladateľovi, ktorý uhrádzal všetky výdavky súvisiace so založením s.r.o.

  • Úhrada zriaďovacích výdavkov zakladateľovi (z pokladnice, z bankového účtu).

Podľa zákona medzi zriaďovacie výdavky patria:

  • úradné poplatky súvisiace so založením spoločnosti – správne poplatky, faktúry za advokáta, komerčného právnika alebo notára, overenie podpisov a iné.

  • výdavky na pracovné cesty súvisiace so založením nového podniku – cestovné lístky, letenky, ubytovanie a iné výdavky.

  • odmeny za práce a služby súvisiace so založením firmy a iné výdavky súvisiace s budúcou činnosťou firmy.

Zriaďovacie výdavky sú daňovo uznané výdavky aj napriek tomu, že ich zakladateľ spoločnosti vynaložil pred začatím podnikania.

Pod túto kategóriu môžeme zaradiť aj služby a produkty od Bigname, či už ide o názov, brand logo guidelines alebo kompletný design guidelines.

Garantom správnosti vyššie uvedených informácii je Ing. Zuzana Nemečková.

Doplnkové zdroje:

https://bit.ly/2INcNRz

https://bit.ly/2sclT3h

 

Nechajte si zaslať cenovú ponuku
* povinné polia

Autor článku

Lucia Jakúbková

Lucia prišla do Bignamu z Amazonu, kde získala skúsenosť z práce v medzinárodnom tíme. Hovorí plynule francúzsky, anglicky a vďaka absolvovaniu Ekonomickej univerzity aj v marketingovým buzzword jazykom.