Spať na portfolio

Boxu

Ambíciou spojenia portálov Skvelo.sk a Frag.cz je vytvorenie novej spoločnej nadnárodnej značky, ktorej názov a identita ju nebudú obmedzovať regionálne ani produktovo.