Spať na portfolio

Dôvera

Refresh vizuálnej identity a loga najväčšej súkromnej zdravotnej poisťovni Dôvera začal usporiadaním a zjednodušením architektúry názvov širokého portfólia produktov.