Spať na portfolio

Exponea

Spoločnosti Infinario pomohlo GoBigname s premenovaním a komplexnou vizuálnou identitou novej značky Exponea. Tá už patrí medzi najrýchlejšie rastúce softvérové firmy na svete v oblasti marketingovej automatizácie a pokročilej dátovej analytiky s využitím AI.