SPÄŤ

Rebranding, ktorý priniesol o 40% viac nakupujúcich v e-commerce businesse klienta naprieč Európou po zhliadnutí ich novej TV kampane.

Zreteľné výsledky

Zmena názvu, rozsiahla kultúrna kontrola, nová vizuálna identita, desiatky brand aplikácií, nová private-label značka a maskot. Všetko pod jednou strechou. Vďaka komplexnému rebrandigu od štúdia GoBigname zaznamenal klient 40% nárast v počte ľudí, ktorí by po vzhliadnutí TV kampane nakúpili cez web. 

Navyše, online kampaň s maskotom, ktorý pri rebrandingu vznikol, preukázala 2-násobne lepšiu návratnosť investície ako rovnaká kampaň bez maskota.

ĽUDSKOSŤ AKO STRATEGICKÁ VÝHODA

Po dôkladnej analýze konkurencie sme vzhľadom na korporátny charakter týchto značiek, a naopak rodinnú tradíciu vo firme Kondela, identifikovali strategickú príležitosť priniesť do vizuálnej identity viac ľudskosti. Vizuálna identita preto využíva prvky línie vychádzajúce z ťahu guličkového pera, ktoré konotujú ľudskosť, spoľahlivosť a individualitu v prístupe k zákazníkom. Logo inšpirované podpisom vnímame ako známku kvality a tradície. Organický pocit z brandu podporujú všadeprítomné ilustrácie.

KĽÚČOVÁ JE KONZISTENCIA

Na mieru vytvorené písmo, Kondela Sans, má informačnú i expresívnu vlastnosť. Funkcia tzv. dekoratívnych doťahov (eng. swash) solidifikuje organický pocit zo značky, prítomný vo všetkých brandových aplikáciách.

Kondela Sans s viac než 900 individuálnymi znakmi je písmo lokalizované pre všetky európske a latinkové jazyky a prináša klientovi možnosť posilniť komunikáciu značky vo všetkých formátoch, ako aj ušetriť na licenciách oproti používaniu komerčných fontov.

VLASTNÝ SUB-BRAND

GoBigname vytvoril spolu s materskou značkou aj sub-brand vlastných produktov Tempo Kondela. Práve vlastné sub-brandy prinášajú našim klientom v e-commerce značné výhody, ako sú vyššie marže, podpora rastu či efektívnejšie budovanie vzťahu zákazníkov s materskou značkou. V rámci brand manuálu sme obsiahli detailný postup dizajnu brandovania produktov ako aj systém tvorby dizajnu obalov podznačky Tempo Kondela.


BIG FEATURES:

NOVÝ MASKOT KONZISTENTNÝ S LOGOM A VIZUÁLNOU IDENTITOU ZNAČKY

NOVÝ GO-GLOBAL NÁZOV PODĽA NÁŠHO BIG NAME THEORY FRAMEWORKU

NA MIERU VYTVORENÉ PÍSMO

BRAND SO VŠETKÝMI ELEMENTAMI NA ONLINE, OFFLINE, LOKÁLNU AJ GLOBÁLNU KOMUNIKÁCIU