LINGVISTIKA

Kultúrny význam a lingvistika

Lingvistické služby

Z kultúrneho a jazykového pohľadu dokážeme skontrolovať názvy vo viac ako 60 krajinách. Myslite globálne od prvého dňa a ušetríte si nielen veľa peňazí, ale vyhnete sa aj rozpakom a negatívnej pozornosti médií kvôli obyčajnému „kiksu“ alebo chybnému slovnému spojeniu. Lokálni špecialisti na preklady kontrolujú názvy a ich potenciálne problémy, ako napríklad:

  • Kultúrne a hovorové jazykové riziká
  • Ťažkosti s výslovnosťou a pravopisom
  • Asociácie s historickými alebo súčasnými problémami
  • Negatívny či urážlivý význam a konotácie

Výsledkom je analýza s odporúčaniami od našich špecialistov, ktorá je pripravená na prezentáciu ďalším.

Proces zaberie 1 až 2 týždne