NAMING

Vytvárame jedinečné názvy

NAMING

Kampane trvajú niekoľko týždňov, logá niekoľko rokov, no názvy, a najmä skvelé názvy vydržia navždy. Silná verbálna identita je pevným základom na vybudovanie skvelých značiek, ktoré vydržia celé generácie. Branding sa totiž spoločnosťou alebo produktom nekončí, vašu značku môžete ďalej posilňovať definovaním podznačiek v nových kategóriách alebo ich začlenením do tých existujúcich vo vašom portfóliu. Venujeme sa napr.:

 • Namingu spoločností
 • Namingu produktov
 • Namingu služieb
 • Namingu platforiem
 • Namingu ingrediencií
 • Namingu technológií
 • Farmaceutickému namingu
   
Proces trvá 3 až 5 týždňov

Robíme audit existujúcich názvov

Máte nejaké návrhy názvov, ale neviete, ako ich správne vyhodnotiť?

Máte už meno, ktoré funguje lokálne, ale chcete expandovať do zahraničia?

Existuje viac ako 15 kľúčových bodov, ktoré môžu váš názov na ceste za úspechom posilniť, alebo aj oslabiť, ak vám budú chýbať.

 • Nesie meno vašej značky v sebe aj pozicioning?
 • Môžu ho zákazníci v rôznych ďalších krajinách bez problémov vysloviť?
 • Sú štruktúra a rytmus mena lingvisticky silné?
 • Má dostupnú doménu?

Pripravíme hĺbkový report s odporúčaniami, ktoré môžete predniesť svojmu

manažmentu, čím ho nasmerujete k správnemu rozhodnutiu.

Pomôžeme vám spravovať vaše názvy

Máte zložitú architektúru značky a snažíte sa zosúladiť prípadné pravidlá, ak nejaké máte?

Určite, ako vaši zamestnanci, distribútori a partneri budú používať názvy vašich značiek.

Vytvárame presné pravidlá pre:

 • Hlavnú značku vs. vedľajšiu značku
 • Vytváranie nových názvov pre brandové rodiny
 • Vytváranie voľne stojacich názvov
 • Konzistentné namingové postupy
 • Co-branding a partnerský branding

Vypracujeme príručku pre mená aj s príkladmi, ktoré môžete zdieľať so svojimi zamestnancami, distribútormi či partnermi.

150+ namingových projektov 

Vybrané spoločnosti nesúce názov od GoBigname®

Ayanza - Exponea - Eco elio - Atida - Noordcode