OCHRANNÉ ZNÁMKY

Základný screening

Základnú dostupnosť ochrannej známky vyhľadávame manuálne, pričom sledujeme viaceré verejné databázy, aby sme odhalili jasné potenciálne spory.

Zároveň v spolupráci s našimi právnymi partnermi kontrolujeme aj individuálne časti názvu či slovné základy.

Screeningom odhaľujeme nielen identické, ale aj podobné ochranné známky. Vo výsledku prinášame rozbor piatich najvýznamnejších sporov a vyhodnotenie registračného potenciálu názvu.

Túto kontrolu odporúčame pre národné ochranné známky a pre unikátne názvy neobsahujúce bežne používané slová.

Hĺbková rešerš za použitia umelej inteligencie

Hĺbkovou a detailnou rešeršou vieme zaistiť vyššiu mieru istoty v registračnom procese. Tá zahŕňa analýzu verejných elektronických databáz a spracúvame ju pomocou modernej technológie umelej inteligencie. 

Získame tak veľmi komplexnú a detailnú analýzu potenciálnych konfliktov vrátane neregistrovaných značiek, ktoré však už pôsobia na trhu. Túto rešerš odporúčame vďaka jej presnosti pri registrácii medzinárodných ochranných známok a známok na názvy zložené z bežne používaných slov.

Táto rešerš taktiež zahŕňa aj percentuálny odhad pravdepodobnosti úspešnej registrácie. Výrazne sa tak zvyšujú šance na registráciu vášho názvu.

Registrácia ochrannej známky

Ochrana vašej značky ochrannou známkou je významným prvkom pri budovaní hodnotných assetov značky.

 Po hĺbkovej rešerši vám pomôžeme s registráciou akéhokoľvek typu ochrannej známky cez lokálny, európsky alebo globálny úrad vlastníctva. Profitujte z najvyššej formy ochrany – exkluzívneho práva na používanie svojho loga či názvu. Ďalej vám vieme pomôcť s:

  • Klasifikáciou produktov a služieb podľa Nice
  • Najefektívnejšou stratégiou pri registrácii
  • Spracovaním všetkej byrokracie

Monitoring ochrannej známky

V prípade zneužitia vašej ochrannej známky je vašou zodpovednosťou zakročiť. To znamená pravidelne kontrolovať, či bola registrovaná, resp. či sa používa nová ochranná známka, ktorá je rovnaká ako tá vaša.

Ak dôjdete k záveru, že vaše právo ochrannej známky bolo porušené, môžete podať námietku v zákonnej lehote.

Partnerstvá

Spolupracujeme s odbornými právnikmi so skúsenosťami v oblasti ochranných známok, ktorí sú vždy pripravení podať pomocnú ruku pri poradenstve ohľadom právnych a administratívnych postupov.

Brichta & Partners - LEXR