Ochranné známky

Pomôžeme vám ochrániť nielen názov, ale aj dizajn, či grafické prvky pred konkurenciou.

Kontrola zhody

Pred prezentáciou skontrolujeme všetky názvy jednoduchým prescreeningom v registroch ochranných známok, aby sme vám ponúkli čo najvyššiu pravdepodobnosť, že názvy si môžete bez obáv nielen zamilovať, ale aj legálne vlastniť a chrániť. Prescreening odhalí prípadnú existenciu identického názvu ako ochrannej známky. Vďaka tomu máme istotu, že vám neponúkneme názov, ktorý je v exaktnom znení registrovaný ako ochranná známka. Táto služba je zdarma súčasťou každého namingu.

.

Základná rešerš v registroch ochranných známok

Základná rešerš prebieha manuálnym prieskumom verejne dostupných databáz za účelom prieskumu jednoznačných konfliktov. Na rozdiel od doslovnej kontroly zhody, v tomto prípade spolu s advokátskou kanceláriou kontrolujeme aj jednotlivé časti názvu alebo ich slovný základ. Rešerš tak odhalí nielen identické, ale aj podobné ochranné známky. Výsledkom je posúdenie piatich najzávažnejších konfliktov a zhodnotenie pred-registračnej pozície názvu. Táto kontrola sa odporúča pre národné ochranné známky a pre unikátne slovné označenia neobsahujúce bežné slová.

Hĺbková rešerš s využitím umelej inteligencie

Detailná hĺbková automatizovaná rešerš a analýza verejne dostupných elektronických databáz s použitím najmodernejšej technológie umelej inteligencie vám zaručí najväčšiu možnú mieru istoty v celom procese. Oproti základnej rešerši tak získavame veľmi kompletnú a detailnú analýza konfliktov, vrátane neregistrovaných označení resp. značiek používaných na trhu. Vďaka svojej precíznosti je vhodná pre registráciu medzinárodných známok a pre slovné označenia obsahujúce bežné slová.  Rešerš obsahuje aj percentuálny odhad úspešnosti registrácie, ktorý významne zvyšuje úspešnosť ochrany vášho nového názvu.

Registrácia ochrannej známky

Chrániť vašu značku ochrannou známkou je rozhodujúci krok v budovaní hodnoty značky. Po kontrole zhody a rešerši vám sprocesujeme registráciu akéhokoľvek typu známky na národnom, európskom alebo celosvetovom úrade priemyselného vlastníctva, aby ste mohli profitovať z najvyššej ochrany formou exkluzívneho práva na používanie loga a názvu. Pomôžeme vám zaradiť vašu ochrannú známku do požadovanej klasifikácie tovarov a služieb, navrhneme najefektívnejšiu registračnú stratégiu a celú komunikáciu s úradmi vybavíme za vás.

Spory ochranných známok

Máte problém s registráciou ochrannej známky? Niekto podal námietky voči vašej registrácii? Máte pocit, že sú porušované vaše práva na ochrannú známku alebo ste o svoju známku prišli? Môžeme vám v tejto súvislosti pomôcť s analyzovaním situácie a pritom kooperovať s našimi skúsenými právnikmi, ktorí sú pripravení reprezentovať vás v právnických a administratívnych procesoch.

Ostatné právne služby

Okrem lokálnych, európskych, USPTO a celosvetových ochranných známok vám vieme pomôcť aj s:

  • Google due diligence kontrolou
  • CTM
  • WIPO Madrid Protocol
  • špecifické priemyselné databázy
  • registračné stratégie
  • kalkulácia nákladov na registráciu
Nechajte si zaslať cenovú ponuku
* povinné polia
Zistite viac o brandingu

Ak chcete o brandingu vedieť viac, sledujte GoBigname® na Facebooku alebo si prečítajte naše know-how články.