Na základe nasledujúcich otázok si overte, ktorý názov je najlepší. Názov, ktorý získa najvyšší počet kladných odpovedí je adeptom na víťaza.

Je názov dostatočne univerzálny?

Dlhodobý názov nie je závislý na predmete podnikania alebo mieste biznisu. Ak sa rozhodnete pre zmeny, názov bude stále použitelný. Napríklad Nokia vznikla ako manufaktúra na výrobu papiera a keď zmenila predmet podnikania, nemusela investovať aj do drahej zmeny názvu. Previazať názov na konkrétnu lokalitu, napríklad mesto či región môže neskôr tiež spôsobiť problém. Potencionálny rast, či zmena geografického pôsobiska, môže byť dôvodom na potrebu zmeny názvu. Príkladom spoločnosti, ktorá sa musela vysporiadať s týmto problémom, bola Minnesota Manufacturing and Mining. Firma rástla nielen nad rámec štátu, ale aj priemyslu. Riešenie našla v zmene názvu na 3M, ktorý je symbolom inovatívneho prístupu pri vývoji nových produktov a riešení. Inšpirujte sa týmto príbehom a nepoužívajte geografické opisné názvy.

Podporuje názov predstavivosť? 

Názov má byť nielen unikátny, ale aj ľahko zapamätateľný. Ak názov nielen dobre znie, ale viem si ho aj vizuálne predstaviť, skôr si ho zapamätám. Preto pomôže, keď obsahuje farby, tvary, predmety, symboly… Tento princíp využili napríklad Apple, Firefox, Shell a množstvo ďalších úspešných značiek. Abstraktné názvy ako napríklad Accenture, Kodak, či Verizon sú veľmi úspešné. Nebolo by to však tak, keby dlhodobo neinvestovali do marketingových kampaní a neprepájali názvy so zrozumiteľnými príbehmi. V prípade, že nemáte k dispozícii rozpočet veľkých spoločností, vyberte sa radšej inou cestou. Riešením môže byť napríklad asociatívny názov ako BlackBerry. Ďalšou šancou je kreatívna marketingová komunikácia, ktorá šetrí rozpočet na médiá.

Je názov rytmický?

Povedzte si názov nahlas. Ak neznie dobre, nie je to dobrý názov. Veľmi dobre fungujú rytmické názvy ako napríklad USA Today alebo aj viacslovné názvy s rovnakým počtom znakov ako BlackBerry, PowerBook ap.

 

Je názov prepojený na pozitívne emócie?

Pokiaľ nezakladáte death metalovú kapelu, radšej sa vyhnite názvom, ktoré majú negatívne asociácie. Silu podvedomia netreba podceňovať.

 

Je názov jasný a zrozumiteľný?

Neprežeňte to s využívaním komplikovaných metafor, či slov, ktorý okrem vás nikto nebude rozumieť. Ak aj máte úplne nové slovo, dôležité je, aký dojem v poslucháčovi zanechá.

 

Je názov zapamätateľný?

Zapamätateľnosť súvisí aj s dĺžkou názvu, niet preto divu, že najkratšie domény už vôbec nie sú k dispozícii. Pozor, nie vždy platí, čím kratší názov, tým zapamätateľnejší. Preto je dôležité dbať aj na zrozumiteľnosť a jednoduchosť.

 

Je názov jednoducho vysloviteľný?

Myslite na to, kde budete názov používať a aký je potenciál rastu firmy. Ak plánujete rásť alebo hneď od začiatku pôsobiť svetovo, overte si špecifiká výslovnosti v rôznych krajinách. Napríklad názov Xobonko.com nie je jednoducho vysloviteľný, asi preto ich stránka už neexistuje.

 

Je názov unikátny a odlíšiteľný?

Ak nechcete predávať na trhu obuv značky Adidaso, váš názov by nemal pripomínať konkurenčnú značku alebo značky vo vašom segmente. Reklama je o odlíšení sa, odlíšiť by vás mal aj názov. Rozlišujte medzi názvom a značkou. Najčastejšia chyba je spájať kvalitu názvu a kvalitu značky. Slová ako Dior, Rolls Royce, Bentley sa ľuďom páčia preto, lebo ide o prestížne značky, nie kvalitné názvy. Imidž firmy sa buduje rokmi. Buďte marketérmi, nie konzumenti, rozmýšľajte strategicky. Vyberajte neznáme slová z ktorých urobíte známe značky. Nie naopak.

 

Je názov voľný a nenarúša štatút obchodnej značky?

Názov nemôžete využívať, ak je registrovanou ochodnou značkou. Takisto nechcete, aby bol už názvom firmy v obchodnom registri. Ešte pred tým, než sa rozhodnete o názve a začnete ho aj používať, overte si jeho originalitu a unikátnosť. 

 

Má názov dostupnú doménu?

Najčastejším problémom názvov je obsadená doména alebo profily na sociálnych sieťach. Skvelý názov bez voľnej domény môže byť najdrahším rozhodnutím firmy. Odporúčame registráciu aj v okolitých krajinách, kde môžete potencionálne rásť. Kým vam ju nekúpia špekulanti. Už niekoľko slovenských firiem, si myslelo, že robia biznis len na Slovensku a o pár rokov dali ťažké tisíce za .com domény so svojim názvom. Myslite do budúcnosti a od prvého dňa majte v zálohe svoju .com doménu.

 

Skontrolovali ste jeho význam v iných jazykoch?

Nevyberte si názov, ktorému rozumejú zákazníci len v jednej krajine. Pri selektovaní jednotlivých návrhov nemyslite lokálne, ale globálne. Nespoliehajte sa na to, že nebudete rásť a že sa vaša cieľovka nebude meniť. A slovo, ktorému rozumieme v jednom štáte, môže v ďalšom znamenať nadávku. Riešením môžu byť úplne novotvary ako keď sme vymýšlali názvy ako ZARAGUZA. Pošty v Spojenom kráľovstve zmenili svoj tradičný názov UK’s Post Office na Consignia. Nový názov sa stretol s negatívnou reakciou médií a ľudí. Okrem toho, význam tohto názvu v španielčine znamená stratená batožina. Pod masívnym tlakom emocionálnej odozvy prešla spoločnosť ďalším rebrandingom, späť k pôvodnému názvu UK’s Post Office. Dobrý názov má prejsť kontrolou významu v rôznych jazykoch a kultúrachPoštu v Spojenom kráľovstve to vyšlo draho –  strata 1,1 miliardy libier a zníženie počtu zamestnancov o 17 000.

 

Myslíte do budúcnosti?

Pri tvorbe názvu sa pokúste preniesť v čase a vidieť svoju firmu, produkt alebo službu v budúcnosti. Ak sa vám nepodarí pochopiť budúce trendy, váš názov môže veľmi rýchlo zastarať. Príkladom sú technologické spoločnosti, ktoré sa museli vysporiadať so slovami ako Machine, Networking, Internet ap. Napríklad firmu so starnúcim názvom International Business Machines dnes poznáme skôr pod skratkou IBM.

 

Rada na záver

Pri hodnotení názvu absolútne ignorujte, keď vám niekto povie, že mu názov niečo „evokuje". Akémukoľvek slovu dáte význam svojim produktom, službami. Predstavte si, že by Steve Jobs dal kolegom vybrať názov firmy. Na Apple by mu povedali, že im to evokuje jablká, sady, a v žiadnom prípade nie počítače. ALE PRÁVE O TO IDE, NEBYŤ AKO OSTATNÍ A BYŤ AKO JOBS, KTORÝ BOL MARKETÉROM A VEDEL, ŽE NÁZOV MÁ BYŤ NA SVOJU KATEGÓRIU INÝ. Ak sa niečo páči všetkým, máte problém. Ak sa zpriemerujú názory, vznikajú priemerné riešenia. Ostatní nevidia kontext, nevidia využívanie názvu v praxi, navyše je postavený do role porotcu a nie klienta. Ak sa niekoho opýtate na názor, začne hodnotiť. A ten kto nevie zaujať stanovisko vždy nájde chybu, lebo to je ľahšie a dostal takú úlohu. Vaši klienti nebudú porotcami vášho názvu, ale porotcami vašich služieb a produktov. Keby sme dali názov ZARAGUZA testovať, každý by si klepal po čele, že takto sa nemôže volať digitálna agentúra. Veď práve! V tom je sila marketingu. Najdôležitejšie je to, čo si o názve myslíte vy. Vy a ešte raz vy! Názov funguje ako prázdna nádoba. Vy ho naplníte obsahom, svojou prácou.

A tiež nevyberajte príliš dlho. 6 miliónov .com domén je obsadených a každú sekundu sa obsadzujú ďalšie. Ak máte finálnu trojku, radšej kúpte všetky tri názvy a zaregistrujte si domény čím skôr. Už niekoľkokrát sa stalo, že domény boli po týždni už obsadené. Ďalším extrémom je, keď si klient z 10 názvov kúpil 6 :) Tie nevyužité ho inšpirovali k ďalšiemu biznisu. Na výber názvu z finálnej desiny sa skutočne stačí raz alebo maximálne dvakrát vyspať. Ostatné je hazard :)