SPÄŤ

eco elio

Namingový projekt pre udržateľnú a vedecky podloženú značku na ochranu pred slnečným žiarením, ktorá udržiava v bezpečí pokožku ľudí po celom svete.

gobigname prístup a inšpirácia

Pri tvorbe názvu pre udržateľnú značku ochrany pred slnečným žiarením sme zapátrali hlboko v starovekej gréčtine a objavili slovo „hēlios/ἥλιος“. Toto archaické slovo sa prekladá v modernej verzii ako „Elio“ a znamená „slnko“ alebo „slnečné svetlo“. Ľudia by sa predsa nemali báť užívať si slnečné lúče. Navyše, prečo skrývať niečo, na čo sme hrdí? Sme jednoduchá, udržateľná, ekologická a vedecky podložená značka, sme eco elio.

ekologická značka
na ochranu pred slnkom

produkty, ktoré robia dobre nielen našej pokožke, ale aj našej planéte 

Tento brand je verný svojej misii a každé znovu použiteľné balenie obsahuje aspoň 86 % biologicky rozložiteľných ingrediencií a filtre šetrné k planéte. Vďaka eco elio je omnoho jednoduchšie byť aj na priamom slnku v bezpečí – chráni ľudí aj našu Zem.