SPÄŤ

Tvorba názvu a unikátna, konzistentná vizuálna identita pre medzinárodné vývojárske štúdio, ktoré má vyše 2.5 milióna aktívnych používateľov mesačne

PRÍBEH O SPÁJANÍ „SRDÍČKA“ A PROFESIONALITY

Česká vývojárska firma Synetech začala po 8 rokoch fungovania pociťovať potrebu zmeny. Pôvodná značka nebola úplne premyslená a nedokázala naplniť ich víziu. Rozhodnutie prejsť rebrandingom zahŕňalo aj zmenu názvu, keďže názov Synetech neniesol význam toho, čo v skutočnosti robia. Ich profesionálny prístup v kombinácii s vášňou pre ich prácu sme takmer ihneď vnímali ako ich odlišujúcu a distinktívnu vlastnosť v mori podobných značiek. S touto inšpiráciou napokon vznikol názov MeguMethod. Megu je japonské slovo s významom láska/srdce a slovo Method v každom jazyku denotuje určitú technologickú odbornosť. Dokopy vyjadrujú unikátny prístup firmy s dôrazom na ľudský potenciál v rámci tech segmentu.

duálny princíp v každom kroku komunikácie

Duálny princíp názvu sme aplikovali aj na všetky ostatné elementy brandu – ikonu, pattern, gradient aj štýl fotografie. V logu sme vytvorili jedinečnú štylizáciu dvoch symbolov písmena M. Vizualita písmena M v „Megu“ nesie fragment srdca ako odkaz na príbeh vzniku názvu. Jemný princíp lineárnej štylizácie tohto M potom prechádza do línií vytvárajúcich patternový princíp zložený z oblých a ostrých čiar, ktoré opäť pokračujú v duálnom princípe: oblé čiary = megu; ostré čiary = method. Okrem toho sme sa podieľali aj na tvorbe copy textov na homepage ich nového webu, ktoré sú v istom smere taktiež odrazom tohto duálneho princípu.

BIG FEATURES:

A COMPLETE REBRANDING

NEW, CONSISTENT VISUAL ECOSYSTEM

A DIGITAL-FIRST BRAND READY FOR GLOBAL GROWTH

A BRAND WITH ALL THE ELEMENTS FOR ONLINE AND OFFLINE, LOCAL, AND GLOBAL COMMUNICATION