Zakladáte novú firmu lebo vidíte príležitosť? Prepustili vás a rozmýšľate o vlastnom projekte? Dajte si pozor na typickú slovenskú podnikateľskú pascu. “Radšej budem mesiac riešiť názov a logo ako deň ochrannú známku.” Buďte smart a chráňte svoje duševné vlastníctvo.

TIP 1: Úrad priemyselného vlastníctva vás nezachráni. Rešerš áno

Pustiť sa do masovej komunikácie je dobré pre predaj, no je to veľké riziko, ak nemáte ochrannú známku.

Skutočný príbeh: Neskôr vyriešime... 

Firma rozbehla podnikanie pod názvom, ktorý plánovali zaregistrovať ako ochrannú známku, ale ešte pred podaním prihlášky spustili veľkú komunikáciu. Žiadosť na registráciu si podal niekto iný a oni sa museli premenovať...

Komunikovať značku bez ochrannej známky je riziko. Ochrannou známkou pritom nemusí byť len názov, ale aj písmená, číslice, kresby, tvar tovaru, či obalu alebo aj zvuky ap. Ak si čo najskôr necháte spraviť rešerš, kde sa ukáže, že dané označenie je registrovateľné a hneď si podáte aj prihlášku, tak ste chránení už počas schvaľovacieho procesu vašej prihlášky. 

Prvým krokom pred registráciou ochrannej známky je výber konkrétneho názvu, loga alebo iného označenia a následná rešerš už existujúcich ochranných známok. Cieľom je zabezpečiť, aby dané označenie odlišovalo vaše produkty a služby od iných (čiže aby malo dostatočnú rozlišovaciu schopnosť).

V prvom kroku potrebujete tieto tri veci:

označenie na kontrolu, najčastejšie ide o názov alebo názov v kombinácii s logom,

vybrať si, či potrebuje slovenskú, európsku, alebo svetovú ochrannú známku, resp. pre ktoré krajiny chcete dané označenie registrovať,

vedieť, pre ktoré konkrétne triedy produktov a služieb chcete označenie registrovať (rovnaké označenie môže používať aj viacero firiem naraz, dôležité je, aby bolo využívané v odlišných triedach). Napríklad ak bude rovnaký alebo podobný názov používať firma vo finančných službách a ďalšia v e-commerce, je to v poriadku.

TIP 2: Ochranná známka je registrovaná rýchlejšie s tzv. Hĺbkovou rešeršou

Rešerš ochranných známok je nevyhnutná pre urýchlenie procesu konania. Vďaka nej ešte pred podaním prihlášky zistíte, či už niekto danú alebo podobnú značku ako ochrannú známku nepoužíva, ale aj to, či sa už nenachádza v procese schvaľovania žiadosti o registráciu. Tým pádom ušetríte čas a vyhnete sa predĺženiu procesu konania kvôli zameniteľnosti označenia. 

Hĺbková rešerš vo vybraných triedach pomáha odhaliť možné konflikty konkrétneho slovného označenia alebo loga, ale aj nájsť značky, ktoré sa používajú na trhu. Vo výsledku hĺbková rešerš označenia prináša vyhodnotenie predregistračnej pozície a odhad jeho registrovateľnosti.

V agentúre preto klientom pomáhame aj v týchto fázach:

návrh tried tovarov a služieb,

hĺbková rešerš konfliktov s inými ochrannými známkami a prihláškami,

prihláška ochrannej známky na Úrade priemyselného vlastníctva SR a ďalších príslušných úradoch podľa typu ochrannej známky. 

Odo dňa zverejnenia prihlášky začína plynúť 3 mesačná lehota, kedy sa dajú proti zápisu ochrannej známky podať námietky a pripomienky. Práve kvalitná rešerš môže na vstupe znížiť šance na možné problémy, podanie námietok a pripomienok tretej strany sa však nedá definitívne vylúčiť.        

TIP 3: Nedávajte na obal generické slovo, ktoré neviete chrániť

Skutočný príbeh: Šéf vymyslel názov, pomáhal konkurentom

CEO nazval produkt firmy kategóriou, na ktorú nemal ochrannú známku. Predstavte si, že máte na obale napísané všeobecné slovo ako: superfood, proteín, kváskový. Má dominantné miesto na obale, stal sa značkou, ale tým že ho nie je možné chrániť, začne ho používať aj konkurencia a obchodná sieť, v ktorom ste daný produkt predávali vás nahradí za svoj private label s rovnakým označením. Gratulujeme, za vaše peniaze ste pomohli naštartovať kategóriu, ale nie svoju značku.

Pri výbere slovného označenia značky si nikdy nevyberajte názov kategórie produktov alebo služieb, či iný generický pojem. Nielen, že to nepomôže zapamätateľnosti a unikátnosti značky, ale problém spočíva aj v nemožnosti registrovať takéto označenie ako ochrannú známku. Okrem využitia označenia druhu, ako je to vymedzené v Zákone č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, sa vyhnite aj takým, ktoré obsahujú vyjadrenie kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu ap. Takisto si do názvu alebo loga značky, ktorý chcete ochrániť nedávajte obvyklé a v jazyku už bežne zaužívané označenia (Zákon č. 506/2009 Z. z.).

TIP 4: Ochranná známka nie je to R-ko

Skutočný príbeh: Pridali ® za názov

Majiteľ firmy povedal grafikovi, aby za názov produktu na obale pridal označenie ®. Má to asi taký istý efekt, ako keď sa prežehnáte predtým než stupíte na funkčnú mínu. Povzbudí, no nepomôže. Bez ochrannej známky mu ® na obale nepomôže. V konečnom dôsledku museli rebrandovať.

Namiesto toho, že sa budete spoliehať na šťastie, podajte si čo najskôr prihlášku na registráciu ochrannej známky a vyhnete sa zbytočným problémom, ktoré môžu vyústiť až do súdnych sporov a pokút. Tiež sa vystavujete aj riziku, že vaše investície na branding budete musieť navýšiť o náklady na zmenu názvu, či loga a rebranding celého portfólia. Nechajte si časovú rezervu a počkajte, kým budete mať značku chránenú ešte pred tým, než ju začnete komunikovať. Proces konania môže v závislosti od toho, pre aké trhy ochrannú známku registrujete, trvať od pol roka až po rok a viac. Vo finále však získate ako majiteľ ochrannej známky právo využívať ju 10 rokov od podania prihlášky na registráciu a následne si ju obnoviť. Zároveň ste oprávnený používať spolu s ochrannou známkou aj značku ®.

TIP 5: Doména nie je ochranná známka 

Skutočný príbeh: Vlastníctvo domény vás neochráni

Rodinná firma si myslela, že mať doménu stačí a že ich to ochráni. Nepomohlo. Nemali ochrannú známku na názov, ktorý používali, a museli sa premenovať.

To, že ste vlastníkom domény vás neoprávňuje využívať neobmedzene značku. Práve naopak, majiteľ ochrannej známky, ktorá obsahuje označenie zhodné alebo podobné s jeho registrovanou ochrannou známkou vás môže zažalovať kvôli neoprávnenému využívaniu značky v rámci rovnakej triedy produktov alebo služieb. V závislosti od spôsobu doriešenia sporu v konečnom dôsledku nebudete môcť doménu využívať alebo ju budete musieť presmerovať na doménu majiteľa ochrannej známky.

TIP 6: To že predávate roky a veľa vám nepomôže, európska alebo medzinárodná ochranná známka áno

Skutočný príbeh: Milionár bez ochrany

Podnikateľ predal cez milión produktov!!! Nemal ale ochrannú známku a pri expanzii na zahraničný trh prišiel na to, že názov je v konflikte s už existujúcou ochrannou známkou. Prišiel tak o názov a musel začať budovať značku odznova. Toto sme skutočne zažili a dodnes nad tým žasneme. Tých miliónov bolo viac :)

Spomínaný príbeh demonštruje, že aj expanzia potrebuje svoj trademark plán. Pri podávaní prihlášky na ochrannú známku myslite na budúcnosť a zvážte možnosti potenciálneho rastu. Obmedzený pohľad a prehnaná skromnosť dnes vás môže ohroziť v budúcnosti. Ochrannú známku si môžete registrovať na Slovensku, v krajinách EU, ale aj celosvetovo v členských krajinách zapojených do madridského systému. Zatiaľ čo poplatok za registráciu individuálnej ochrannej známky v rámci Slovenska do maximálne troch tried tovarov alebo služieb stojí 166 EUR, v prípade európskej ochrannej známky sa poplatok začína na 850 EUR za známku pre jednu triedu. Samozrejme v spomínaných sumách ešte nie sú zahrnuté poplatky za právne zastupovanie a poradenstvo. Ak by ste chceli značku registrovať ako medzinárodnú ochrannú známku, tak cena za jednotlivé krajiny môže byť okolo 1000 EUR pre jednu triedu a bude rásť v závislosti od počtu tried a krajín.

Prečítajte si o ďalších našich projektoch v Portfóliu, alebo sa inšpirujte radami a tipmi o ochranných známkach a brandingu, ktoré s vami zdieľame v Know-how

Pri tvorbe článku sme spolupracovali a konzultovali so špecialistami z Steiniger Law Firm a práve vďaka tomu sme schopní chrániť vaše projekty autorskými právami na medzinárodnej úrovni.