Spať na portfolio

Holokolo

Návrh názvu a vizuálnej identity založenený na dynamike cyklistiky.