Spať na portfolio

RAK

Rebranding tradičnej obuvníckej firmy RAK bol výzvou posunúť značku na úroveň medzinárodnej konkurencie a zároveň zachovať rodinné hodnoty a filozofiu zakladateľov.